رشته های تحصیلی

رشته هاي کارداني  موجود مرکز آموزش بنيان ديزل

 • کاردانی حرفه ای بازاریابی
 • کاردانی حرفه ای بازرگاني - انبارداري
 • کاردانی حرفه ای تربيت بدني - مربيگري پایه فوتبال
 • کاردانی حرفه ای حسابداری - حسابداری صنعتی
 • کاردانی حرفه ای خدمات پس از فروش خودرو
 • کاردانی حرفه ای روابط عمومی
 • کاردانی حرفه ای مديريت كسب و كار
 • کاردانی فنی لجستيك و تامين قطعات خودرو
 • کاردانی فنی مكانيك - ماشین‌افزار
 • کاردانی فنی مونتاژ سیستم های مکانیکی
 • كارداني حرفه‌اي ميهمانداري هواپيما
 • كارداني فني ایمنی کار و حفاظت فنی
 • كارداني فني كنترل كيفيت قطعات مكانيكي
 • كارداني فني مکانیک - تعميرات ماشين‌آلات صنعتي
 • كارداني فني مكانيك خودرو
 • كارداني فني نقشه‌كشي صنعتي

رشته هاي  کارشناسي:

 • مهندسي فناوري مکانيک خودرو
 • مهندسي فناوري مکانيک – ماشين افزار
 • حرفه ای حسابداری خدمات و تولیدات صنعتی
 • مهندسي فناوري اطلاعات – فناوري اطلاعات
 • مهندسي فناوري اطلاعات – تجارت الکترونيک
 • مهندسي فناوري نقشه کشي صنعتي