آیئن نامه ها

آیئن نامه ها مرکز آموزش علمي کاربردي بنيان ديزل

 

 

`پرداخت شهریه

 

دانشجویان گرامی بعد از انتخاب واحد در ابتدای هر نیمسال تحصیلی موظفند سریعا به امور مالی دانشگاه مراجعه و نسبت به تهیه فیش بانکی و پرداخت شهریه تحصیلی خود اقدم فرمایند.

 

توجه فرمایید :

دانشجو باید فیش % 15 را به حساب دانشگاه جامع در بانک ملی ایران و فیش % 85 را به حساب مرکز آموزش علمی _ کاربردی بنيان ديزل در بانک ملي واریز نماید.

 

كلیه دانشجویان موظفند پس از انتخاب واحد با در دست داشتن برگه انتخاب واحد حداكثر تا 72 ساعت به امور مالي مراجعه نمایند.

 

شرایط تسویه حساب

دانشجویان بایستي پس از انتخاب واحد در سامانه مبلغ % 15 مربوط به دروس انتخابي مشخص شده در سایت دانشگاه جامع را پرداخت و با در دست داشتن كد ملي و كد رهگیري مبلغ پرداختي، ظرف 72 ساعت به امورمالي مراجعه نموده و اقدام به دریافت فیش % 85 شهریه و پرداخت آن نمایند.

 

*لازم به ذكر است عدم تسویه حساب وتثبیت مالي ظرف مدت تعیین شده به منزله عدم انتخاب واحد تلقي خواهد شد.